Sari la conținut

Înscriere grădiniță și creșă 2024 – acte necesare și calendar actualizat

Calendarul înscrierii copiilor anteprescolari și preșcolari în creșe și grădinițe a fost publicat în Monitorul Oficial, după ce Ministerul Educației a anunțat că l-a modificat ca urmare a solicitărilor venite din partea partenerilor sociali. Astfel, conform noului calendar, reînscrierile vor avea loc în perioada 20- 24 mai 2024. Părinții care vor să își înscrie copiii pentru prima oara la creșă sau grădiniță, indiferent de grupă, pot face acest lucru între 27 mai și 29 august (inclusiv etapa de ajustări).

Conform Metodologiei pentru înscrierile la creșă și grădiniță, în anul școlar 2024-2025, părintele/reprezentantul legal are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni în cererea-tip de înscriere. La înscrierea la grădiniță sunt cuprinși, cu prioritate, copiii de 4 ani (în grupa mijlocie) și copiii de 5 ani (în grupa mare).

Acte necesare la dosarul de înscriere la grădiniță 2024:

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:
a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Calendarul înscrierilor. Când se fac înscrierile la grădiniță și creșă în 2024

Calendarul înscrierii copiilor anteprescolari și preșcolari în anul scolar 2024 - 2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.

Etapa de reînscrieri  20 - 24 mai 2024

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, că urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisa.

Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mica de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, daca părinții solicita acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art.6 din Metodologia cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri  - 24 mai 2024, ora 14,00

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri - 27 mai - 14 iunie 2024
27—31 mai 2024 (colectare cereri)
3—5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
6—10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
11—12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia opțiune)

Copiii sunt înscriși în aceasta etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere ramase după prima etapa de înscrieri - 14 iunie 2024, ora 14.00


Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri  17 iunie - 5 iulie 2024
17—21 iunie 2024 (colectare cereri)
24—26 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
27 iunie—1 iulie 2024 (procesare cereri Faza a ÎI-a – a doua opțiune)
2—4 iulie 2024 (procesare cereri Faza a III-a – a treia opțiune)

În aceasta etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri - 5 iulie 2024, ora 14,00

Etapa de ajustări   19 – 29 august 2024

În aceasta etapa se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsa de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul scolar. La aceasta etapa au acces următoarele categorii de copii:
- copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor doua etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
- copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
- copiii de peste 2 ani care solicita înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin. (1), lit.b) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări  - 30 august 2024, ora 14.00

Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2024 – 2025, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, repartizarea pe formațiuni de studiu  - 9 septembrie 2024, ora 16,00

 

Articole relationate
Comentarii facebook
Comentarii
  Trimite un comentariu
  Sunt tătic necenzurat
  Abonează-te la newsletter

  adevarul.ro

  click.ro

  Înscrie-te în comunitatea mămicilor generoase!